Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2012

Chodź, opowiem Ci o moim życiu. O miłości, która miała trwać wiecznie. O przyjaźni, której nie było. O bliskich mi osobach, które nagle odeszły.

Reposted fromirresolute irresolute viaolcaa olcaa
Upiję się na wieczór, wyzeruję pamięć
Rano na spokojnie pomyślę co dalej.
Reposted frombelievee believee
Niedziela to dzień, w którym trzeba przez pół godziny akumulować w sobie energię, aby napuścić wody do wanny, nie mówiąc już o wyjściu z domu. Niedziela to dzień, którego z reguły się nie pamięta.
— Żulczyk, Instytut
Reposted fromcountingme countingme viatriste triste
3082 3037
Reposted fromconey coney viatriste triste
1669 a6b8
Reposted fromkonwalia konwalia viatriste triste
0046 ed94
Reposted fromrenacinka renacinka viatriste triste
Coraz częściej mam ochotę, iść środkiem ulicy z zamkniętymi oczami
1721 39e4
Reposted bykarr4mbabelieveekinkaaamaciusiasadworld
1590 c5f3
Reposted byRojoheniu
1565 1d95
Reposted bybelieveesmartiesjuhudoramerydocholery
Czasami wydaję mi się, że jeszcze nie dorosłam do bycia w związku.

November 22 2012

3176 d031
Reposted byKeiraNokazakipyotrustriste
Nie lubię złości, podłości, powodów do zazdrości, fałszywych przyjaźni i ślepej naiwności.
Reposted byolcaatriste
3168 7666
I znowu wróciła do mnie czarna wizja - rzeczywistość, w której nie mogę się odnaleźć. Błądzę w niej, szukając drzwi ewakuacyjnych, by wyjść i nigdy nie wrócić.
Reposted byolcaatriste
3143 f3ab
Reposted bymiss0alexistriste

November 21 2012

Nic nie warta jest duma ludzi bez honoru
Dwulicowość to jedna z najpopularniejszych chorób.
Reposted bypalell palell
1044 460a
Reposted bykemikalgirlahorapastaloverlivefreeAMORDELIRIANERVOSAfuckingbitchesinwigilatorkaKeiraNtristemiddlefinger1bretelladelighteddtoniewszystkoaaaddictedtratytatyucieknijmijesuisenattentecornucopiaohwowlovelylejtekolebiszkoptowylukmrautynadieeineNiebanalnaindisputabeldamagecasemadamemonroesiriusminervamary-jade-bladenenneke1006uska12115convoitiseizzydoukashiterunenosiemkajointskurwysynbitchimfabulousbudasJohnnyGuitaruciekamplusgoniminuscornucopialifeningdaphneblakedaintywesolocalliopepoulerlikearollingstoneprettycoollana23satanlovesmekoooalawrazliwaindieairpapajoMartakdiviwishyouwerehereLesAmoursImaginairesiamopheliaxcocainexAdozgadnijgrretchenmimipolanskymarcimagschokitoniewszystkomegiddovlverena-i-pninaisdeadBuenawolszaNellsan
1038 1224
Reposted byvogliodifavolacellistkalice
1031 4fbe
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Reposted bykrychaanurek93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl